Stäng varukorg

Sekretesspolicy

Volt och denna webbplats är en del i Varner-gruppen.Genom att använda webbplatsen samtycker du till att Varner AS behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetsspolicy och aktuell lagstiftning om skydd av personuppgifter. Om du är Volt Member, behandlar vi även dina personuppgifter i enlighet med Volt Members medlemsvillkor och integritetspolicy (utöver denna integritetspolicy).

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter kan till exempel vara ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.


HUR HANTERAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Det är Varner AS som ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande regler för skydd av personuppgifter. Vi vill ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse hos oss. Här har vi samlat en översikt över hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL), inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad ”GDPR”).

Vi behandlar följande personuppgifter:
• Personuppgifter som du lämnar när du skapar eller uppdaterar ett användarkonto, eller när du besöker oss, exempelvis namn, mobilnummer, e-postadress osv. Informationen som du tillhandahåller kan också berikas genom uppslagstjänster (t.ex. samlar vi in dina kontaktuppgifter) eller från ett eventuellt medlemskap
• Information relaterad till köp på webbplatsen
• Information om reservationer som du gör i våra butiker
• Information relaterad till produktmeddelanden
• Information om vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på och vad du lägger i shoppingbagen
• Information som du lämnar via vår kundtjänst
• Information via cookies, se separat punkt.

HUR ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi hanterar information om dig på olika sätt beroende på om du är en oregistrerad kund, eller om du har skapat ett personligt användarkonto.
Genom att lämna ut dina personuppgifter samtycker du till att vi använder din information för att tillhandahålla de tjänster du använder.
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att skapa och hantera ditt personliga användarkonto
• För att behandla dina beställningar och returer via våra webbtjänster
• För att skicka information om leveranser
• För att kontakta dig om problem uppstår när vi levererar varor till dig
• För att ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss
• För att kunna analysera hur du använder webbplatsen och för att ständigt förbättra webbplatsen
• För att ge dig relevant innehåll
• För att förbättra din användarupplevelse genom experiment och tester
• För att informera dig om nya eller förändrade tjänster (endast om du har ett användarkonto). Exempel är betallösningar eller andra nya tjänster som du själv kan välja om du vill använda eller ej.
• Baserat på din köphistorik kan vi erbjuda anpassning av webbplatsen, så att du får produktförslag utifrån dina intressen (endast om du har ett användarkonto).
Vi använder sammanställda och pseudonymiserade data för att se hur webbplatsen används och för att kunna förbättra den.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi delar bara dina personuppgifter med våra leverantörer inom kundtjänst, analys/statistik, betalning, transport och teknisk support. Dessa leverantörer behöver informationen för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som anges i denna policy. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med relevanta leverantörer som sätter uttryckliga begränsningar för hur de kan använda dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesspolicy.


VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?
All din personliga information lagras inom EU/EES, men vissa av våra leverantörer har tekniska supporttjänster som ligger utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster kommer en eventuell behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland eller annan godkänd överföringsfunktion.


HUR KAN JAG HANTERA MINA PERSONUPPGIFTER?
Du kan när som helst välja att ändra din personliga information. Du kan antingen göra detta själv om du har en användare i onlinebutiken eller kontakta oss för hjälp.
• Om du vill ha tillgång till din personliga information har du rätt att begära den.
• Om du vill att dina personuppgifter ska korrigeras har du rätt att begära det
• Om du vill ta bort din personliga information har du rätt att göra det så länge vi inte är lagligt skyldiga att spara den.
• Om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära det.Du kommer att få information från oss om vi gör korrigeringar eller tar bort din personliga information eller om vi begränsar behandlingen.
• Du har möjlighet att kräva att din personliga information lämnas i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att ta informationen med dig till ett annat företag. Detta gäller endast information som du aktivt har tillhandahållit.
• Du har rätt att meddela oss om du tror att vi inte behandlar din personliga information korrekt.
VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

HUR LÄNGE LAGRAR NI UPPGIFTERNA?
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

HUR SKYDDAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information.

HUR FUNGERAR REGELVERKET FÖR PERSONUPPGIFTER?
All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande omfattas av särskilda regler, inklusive personuppgiftslagen. Det är Varner AS som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler, dvs. ”personuppgiftsansvarig”. Datainspektionen övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Du har rätt att klaga till datainspektionen om den behandling som görs av den personuppgiftsansvarige i samband med denna sekretesspolicy.


COOKIES
När du besöker vår webbplats används cookies för att din dator eller mobiltelefon ska kunna kännas igen. Cookies gör det lättare för dig, eftersom de kommer ihåg inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. De ger oss information om ditt beteende på webbplatsen, så att vi kan anpassa och visa mer relevant innehåll för dig. Du kan ge ditt samtycke och läsa mer om cookies här.


KONTAKTINFORMATION
Personuppgiftsansvarig är Varner AS, Nesøyveien 4, 1376 Billingstad, Norway. Om du har frågor om ditt medlemskap eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller på telefon +46 10 888 63 33