Miten Volt työskentelee kestävän kehityksen parissa?

Volt on osa norjalaista Varner-konsernia, jonka toiminnan keskiössä on kestävä kehitys. Varner on tietoinen sosiaalisesta vastuustaan, sillä ihmiset ovat kaiken työn keskipisteenä. Varner työskentelee useilla tavoilla parantaakseen muotiteollisuuden ympäristöjalanjälkeä ja konsernin tavoitteena onkin yhdistää vastuullinen liiketoiminta ja eettinen käyttäytyminen - Varner kantaa vastuuta ilmastosta, ympäristöstä, ihmisistä sekä kuluttajista.

Osana Varneria, Voltilla on käytössään resursseja, joiden avulla mennään kohti kestävämpää liiketoimintamallia. Varnerin CSR-osasto tarkastaa ja hyväksyy kaikki itse tuotettujen tuotteiden toimittajat. Lisäksi Voltilla on omia työntekijöitä, jotka erikoistuvat yritysten yhteiskuntavastuuseen, kestävyyteen, laaduntarkistukseen ja tuoteturvallisuuteen. Jokaisella konttorilla Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja turkissa on myös oma CSR-spesialisti, joka erikoistuu yritysten sosiaaliseen vastuuseen. 

Varnerin eettiset ohjeet ovat yhteiset kaikille Varnerin ketjuille. Ohjeet on kehitetty yhteistyössä IEH:n (Initiative for Ethical trade) kanssa ja ne perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Ohjeissa asetetaan vaatimuksia konsernille ja tavarantoimittajille, joissa keskitytään näihin osa-alueisiin: lain ja määräysten noudattaminen, syrjimättömyys, pakko- ja lapsityövoima, oikeus kuulua ammattiliittoon, työehtosopimusneuvottelut sekä moitteettomat palkka- ja työolot.

Tutustu kestävyysraporttiimme

Jos haluat lisätietoa, siitä miten Varner työskentelee ympäristön, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksin parissa vaatetusalalla, voit tutustua kestävyysraportteihimme: Varner Sustainability Report 2023. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Tutustu tehtaisiin, joiden kanssa teemme itse tuotettuja tuotteteita: Open Supply Hub.

Sosiaalisen vastuun käsittely ulkoisten brändien kanssa

Kaikki ulkoiset brändimme käyvät läpi hyväksymisprosessin ennen yhteistyön aloittamisista. Prosessi koostuu heidän ruutiensa arvioinnista, koko toimitusketjun työolojen seurannasta sekä tuoteturvallisuusrutiineista. Haluatko lisätietoa, kuinka ulkoiset brändimme toimivat ympäristön, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kanssa? Ota yhteyttä suoraan heihin tai vieraile heidän verkkosivuillaan.