Hvordan jobber Volt mot bærekraftmålene

Volt er en del av Varner, et norsk familieforetak. Bevisst sitt samfunnsansvar, og med mennesker i sentrum for alt arbeid, jobber Varner på flere måter for å bidra til å forbedre miljøavtrykket til motebransjen som helhet.
Konsernets mål er å kombinere sunn forretningsdrift med etisk atferd. Selskapet arbeider derfor aktivt med spørsmål vedrørende etikk, miljø og sosialt ansvar, både internt og eksternt.

Som del av Varner, får Volt tilgang til ressurser for å utvikle seg mot en mer bærekraftig forretningsmodell, og alle leverandører av egenproduserte varer er undersøkt og godkjent av Varner sin CSR-avdeling. Blant ressursene Volt har tilgang til, er egne Varner-ansatte spesialister på samfunnsansvar og bærekraft, kvalitetssikring og produktsikkerhet ved Varners egne kontorer i våre største produksjonsmarkeder, Kina, India, Bangladesh og Tyrkia.

Varners etiske retningslinjer er felles for alle kjedene. Disse er utviklet i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH), og er basert på internasjonale konvensjoner. Retningslinjene stiller krav til konsernet og til leverandørene, ved å fokusere på respekt for lover og regler, ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid, rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger, samt forsvarlige lønns- og arbeidsforhold.

Les vår bærekraftsrapport

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Varner arbeider med miljø, arbeidsrettigheter og menneskerettigheter i klesbransjen, kan du lese mer i Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 og Varner Sustainability Report 2020. Eller sende en e-post direkte til [email protected].

Se oversikten over fabrikkene vi samarbeider med for egenproduserte varer på Open Supply Hub.

 

Håndtering av samfunnsansvar hos eksterne brands

Alle våre eksterne brands går gjennom en godkjennelsesprosess før vi tar inn deres produkter, prosessen består av en evaluering av deres rutiner for oppfølgning av arbeidsforhold i leverandørkjeden og rutiner for produktsikkerhet.

Ønsker du å lese mer om hvordan våre eksterne brands arbeider med miljø, arbeidsrettigheter og menneskerettigheter? Kontakt dem direkte, eller besøk deres nettsider for mer informasjon.