Videoovervåkning i butikk

GDPR dokumentasjon ved Kamera/CCTV overvåking:

Hvem er ansvarlig for kamera/ CCTV lagret informasjon.

VOLT AS Organisasjons nr: 996 144 372

Mail: [email protected]

Formålet med overvåkningen

1.         Forebygge, hindre og dokumentere kriminelle handlinger.

2.         Dette i forbindelse med trusler, vold, ran, tyverier, hærverk, avdekke kriminelle handlinger samt ivareta liv og helse.

3.         Dokumentasjonen kan kreves innhentet av politiet i fm. etterforskning av kriminelle handlinger. 

            Butikker som har installert kamera overvåkning, anses å være spesielt utsatt for Tyverier eller trusler. Kamera dekningsgrader er lagret lokalt i butikken.

            Separat informasjon pr kameer finnes lokalt i respektive butikker og kan fås via henvendelse til nedenfor stående opplysninger.

            video opptak lagres lokalt i 7 dager. Etter 7 dager slettes, og overskrives alle opptak automatisk.

  • Opptak som innhentes av politiet, lagres av politiet så lenge etterforskningen pågår. Det er da politiet som har ansvar for dokumentasjonen.

 

Hvem har tilgang til opptakene?

Informasjonen lagras lokalt i respektive butikker.

Sikkerhetsavdelingen for Varner Retail A/S har tilgang til lagret informasjon og materialet, om en hendelse skulle oppstå.

 

Den registrertes rettigheter

Den registrerte har rett på å vite om informasjon angående den registrerte finns lagret hos Varner AS, Den registrerte har rett til å bli slettet fra den lagrede informasjonen.

For å gjøre dette må det overleveres tilstrekkelige opplysninger angående tid og sted der den registrerte tror at registreringen skal ha funnet sted.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: [email protected]

Eller til VOLT A/S

Att: GDPR

Nesøyveien 4

1376 Billingstad

NORGE

 

For nærmere opplysninger vedrørende videoovervåkning:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo

Datatilsynet.no