Miljö och socialt ansvar

Volt är en del av norska Varner.

Varner är medveten om sitt sociala ansvar. Koncernens mål är att kombinera en sund verksamhet med etiskt beteende. Företaget arbetar därför aktivt med frågor som rör etik, miljö och socialt ansvar, både internt och externt.

Varners etiska riktlinjer beskriver tydligt hur vi och våra leverantörer ska hantera etiska frågor som arbetsvillkoren i utländska fabriker, skydd av djur och miljö. Avtalen med våra leverantörer är bindande och övervakas noga. Detta är en stor uppgift, och för att säkerställa att våra riktlinjer är effektiva och följs har vi gått med i "Initiativ för Etisk Handel". Som en IEH medlem vi åtar oss att dokumentera att vi kontinuerligt arbetar med specifika åtgärder för att säkerställa att våra varor inte produceras under ovärdiga arbetsförhållanden.

 

Kika gärna på Varners hållbarhetsrapport:

Varner Sustainability Report 2022

Varner Sustainability Report 2021

Varner Sustainability Report 2020



Om du vill ha mer information om hur Varner arbetar med frågor relaterade till etisk handel, maila oss på [email protected]