Personuppgiftspolicy

Volt Fashion är en del av Varnerkoncernern.


Genom att registrera dig i vårt förmånsprogram, använda våra tjänster eller denna webbplats, accepterar du att Varner AS behandlar din personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi hanterar uppgifter om dig på olika sätt beroende på om du bara besöker vår hemsida, om du är en oregistrerad kund, om du har skapat ett användarkonto i webbutiken eller om du är medlem i ett av Varner AS:s förmånsprogram. Genom att lämna dina personuppgifter accepterar du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du använder.


Denna personuppgiftspolicy ändrades senast 05.09.22