Personuppgiftspolicy

För att få en storleksrekommendation med denna tjänst behöver vi att du tillhandahåller personuppgifter, såsom din längd, vikt, ålder, kön, storlekspreferenser och användaruppdaterade kroppsmått, ("Uppgifterna"). Ålder har en inverkan på hur din vikt fördelas och behövs för att rekommendera rätt storlek.

Uppgifterna du tillhandahåller i denna tjänst kommer endast att användas för storleksrekommendationen och i anonymiserad form för akademiska och statistiska ändamål.

Uppgifterna lagras i lokal lagring i din webbläsare, så vi kan ge dig en storleksrekommendation nästa gång du går in i vår webbutik från samma webbläsare. Uppgifterna lagras tills du tar bort den lokala lagringen.

Varner AS är personuppgiftsansvariga enligt gällande regler om skydd av personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter som beskrivs ovan följer vår allmänna Personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Den rättsliga grunden för att ge dig denna tjänst är vårt berättigade intresse av att erbjuda dig storleksrekommendationer. Det är frivilligt att använda denna tjänst.